Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hiện trạng đê Đồng Rui (Tiên Yên), tháng 3-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hiện trạng đê Đồng Rui (Tiên Yên), tháng 3-2017

;

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trạng tuyến đê biển xã Đồng Rui.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trạng tuyến đê biển xã Đồng Rui.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra vị trí bị sạt lở trên tuyến đê biển xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra vị trí bị sạt lở trên tuyến đê biển xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên.

 

Ảnh: Hùng Sơn

Ngày 22/3, sau khi kiểm tra hiện trạng tuyến đê biển xã Đồng Rui (Tiên Yên), đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với các địa phương rà soát, xây dựng lộ trình kiên cố hóa các tuyến đê biển trên toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh để bố trí ngân sách.

.
.
.
.