Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình an ninh biên giới, hoạt động biên mậu tại TP Móng Cái, tháng 4-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình an ninh biên giới, hoạt động biên mậu tại TP Móng Cái, tháng 4-2017

;

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, kiểm tra hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, kiểm tra hoạt động xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, kiểm tra tiến độ cầu phao tạm cảng ICD Thành Đạt.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, kiểm tra tiến độ cầu phao tạm cảng ICD Thành Đạt.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, kiểm tra tiến độ thi công khu hậu cần sau cầu phao tạm cảng ICD Thành Đạt.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, kiểm tra tiến độ thi công khu hậu cần sau cầu phao tạm cảng ICD Thành Đạt.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, kiểm tra tiến độ thi công khu hậu cần sau cầu phao tạm cảng ICD Thành Đạt.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, kiểm tra tiến độ thi công khu hậu cần sau cầu phao tạm cảng ICD Thành Đạt.

Ảnh: Thái Cảnh

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình an ninh biên giới, hoạt động biên mậu, xuất nhập cảnh, công tác kiểm soát dịch cúm gia cầm trên địa bàn TP Móng Cái. Cùng đi có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

.
.
.
.