Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tháng 6-2016 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tháng 6-2016

;

 

Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Ảnh Hoài Anh
Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Ảnh: Hoài Anh (tháng 3-2016)

 

Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiểm tra việc triển khai Nghị quyết số 19-NQTU của BCH Đảng bộ tỉnh tại huyện Hoành Bồ. Ảnh Hoài Anh
Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiểm tra việc triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh tại huyện Hoành Bồ. Ảnh: Hoài Anh (tháng 6-2016)

 

.
.
.
.