Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ dự án hồ chứa nước Khe Cát (Tiên Yên), tháng 5-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ dự án hồ chứa nước Khe Cát (Tiên Yên), tháng 5-2017

;

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra tiến độ dự án hồ chứa nước Khe Cát (Tiên Yên).
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra tiến độ dự án hồ chứa nước Khe Cát (Tiên Yên).

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra tiến độ dự án hồ chứa nước Khe Cát (Tiên Yên).
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra tiến độ dự án hồ chứa nước Khe Cát (Tiên Yên).

Ảnh: Hùng Sơn

Ngày 12/5, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng hồ chứa nước Khe Cát (Tiên Yên).

.
.
.
.