Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra xây dựng NTM kiểu mẫu tại TX Đông Triều, tháng 5-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra xây dựng NTM kiểu mẫu tại TX Đông Triều, tháng 5-2017

;

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc cùng đoàn công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Việt Dân, TX Đông Triều.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc cùng đoàn công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Việt Dân, TX Đông Triều.

 

 Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình vườn mẫu trồng cam, bưởi của hộ ông Nguyễn Văn Hạnh, thôn Đồng Ý, xã Việt Dân, TX Đông Triều.
Bí thư Tỉnh ủy thăm mô hình vườn mẫu trồng cam, bưởi của hộ ông Nguyễn Văn Hạnh, thôn Đồng Ý, xã Việt Dân, TX Đông Triều.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra mô hình vườn mẫu trồng na của hộ gia đình ông Đỗ Văn Hân, thôn Khê Thượng, xã Việt Dân, TX Đông Triều.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra mô hình vườn mẫu trồng na của hộ gia đình ông Đỗ Văn Hân, thôn Khê Thượng, xã Việt Dân, TX Đông Triều.

 

Ngày 10-5, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc đã đi kiểm tra thực tế tại xã Việt Dân, An Sinh và thăm mô hình vườn mẫu của hộ gia đình ông: Đỗ Văn Hân, thôn Khê Thượng; Nguyễn Văn Hạnh, thôn Đồng Ý (xã Việt Dân, TX Đông Triều) và hộ ông Cao Duy Định, thôn Suối Găng, xã An Sinh, TX Đông Triều.

Ảnh: Phương Thúy

.
.
.
.