Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Triều, tháng 6-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Triều, tháng 6-2017

;

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Triều.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Triều.

 

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đầu tư khu nhà kính để sản xuất rau, quả công nghệ cao của Tập đoàn Vingroup.
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra đầu tư khu nhà kính để sản xuất rau, quả công nghệ cao của Tập đoàn Vingroup.

 

Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện cùng công nhân làm việc tại Khu nông nghiệp công nghệ cao.
Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện cùng công nhân làm việc tại Khu nông nghiệp công nghệ cao.

Ảnh: Hùng Sơn

Ngày 10/6, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra đầu tư, xây dựng Khu Nông nghiệp công nghệ cao tại TX Đông Triều do Tập đoàn Vingroup triển khai thực hiện.

.
.
.
.