Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại phường Phương Nam (TP Uông Bí), tháng 6-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại phường Phương Nam (TP Uông Bí), tháng 6-2017

;

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa phường Phương Nam, Uông Bí.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa phường Phương Nam, Uông Bí.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với người dân làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa phường Phương Nam (TP Uông Bí).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với người dân làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa phường Phương Nam (TP Uông Bí).

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với người dân làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa phường Phương Nam (TP Uông Bí).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với người dân làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa phường Phương Nam (TP Uông Bí).

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP Uông Bí tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP Uông Bí tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính.

Ảnh: Hùng Sơn

Ngày 31/5, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại phường Phương Nam (TP Uông Bí).

.
.
.
.