Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc đầu tư xây dựng công trình Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tháng 5-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc đầu tư xây dựng công trình Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tháng 5-2017

;

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thiết kế công trình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thiết kế công trình.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch H ĐND tỉnh kiểm tra dự án xây dựng công trình Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch H ĐND tỉnh kiểm tra dự án xây dựng công trình Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Ảnh: Lan Hương

Ngày 27/5, kiểm tra việc đầu tư xây dựng công trình Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ của tỉnh tại phường Minh Thành (TX Quảng Yên), đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giao các sở, ngành nghiên cứu phương án đề xuất về đầu tư, sử dụng hợp lý công trình.

.
.
.
.