Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trạng các tuyến đê xung yếu trên địa bàn các xã đảo khu vực Hà Nam (TX Quảng Yên), tháng 5-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trạng các tuyến đê xung yếu trên địa bàn các xã đảo khu vực Hà Nam (TX Quảng Yên), tháng 5-2017

;

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tuyến đê biển xung yếu ở Km27 Hà Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tuyến đê biển xung yếu ở Km27 Hà Nam.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc nâng cấp đoạn đê biển xung yếu tại K25 Hà Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc nâng cấp đoạn đê biển xung yếu tại K25 Hà Nam.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long kiểm tra vận hành cống tiêu 5 cửa Sông Khoai.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long kiểm tra vận hành cống tiêu 5 cửa Sông Khoai.

Ảnh: Lê Hải

Ngày 30/5, đồng chí Nguyễn Đức Long,  Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra hiện trạng các tuyến đê xung yếu trên địa bàn các xã đảo khu vực Hà Nam, TX Quảng Yên.

.
.
.
.