Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, tháng 6-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, tháng 6-2017

;

 

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Hồ chứa nước Khe Mai (huyện Vân Đồn).
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Hồ chứa nước Khe Mai (huyện Vân Đồn).

 

Kiểm tra vị trí quy hoạch xây dựng hồ chứa nước Đồng Dọng (thôn Đồng Dọng, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn).
Kiểm tra vị trí quy hoạch xây dựng hồ chứa nước Đồng Dọng (thôn Đồng Dọng, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn).

Ảnh: Đỗ Phương

Ngày 10-6, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi kiểm tra thực tế một số hồ chứa nước sinh hoạt tại TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn để xem xét, chỉ đạo điều phối nước sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát kinh tế - xã hội tại các địa phương. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương liên quan.

.
.
.
.