Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai các dự án tại KCN Texhong Hải Hà, tháng 5-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai các dự án tại KCN Texhong Hải Hà, tháng 5-2017

;

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế việc thi công tuyến đường nối giữa phân kỳ 1.1 sang 1.2 dự án KCN Texhong Hải Hà.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế việc thi công tuyến đường nối giữa phân kỳ 1.1 sang 1.2 dự án KCN Texhong Hải Hà.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc xây dựng và lắp đặt thiết bị tại Nhà máy nhuộm.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc xây dựng và lắp đặt thiết bị tại Nhà máy nhuộm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc xây dựng và lắp đặt thiết bị tại Nhà máy nhuộm.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc xây dựng và lắp đặt thiết bị tại Nhà máy nhuộm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Nhà máy may mặc của Công ty TNHH Hoa Lợi Đạt.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Nhà máy may mặc của Công ty TNHH Hoa Lợi Đạt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Nhà máy may mặc của Công ty TNHH Hoa Lợi Đạt.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Nhà máy may mặc của Công ty TNHH Hoa Lợi Đạt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Nhà máy may mặc của Công ty TNHH Hoa Lợi Đạt.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Nhà máy may mặc của Công ty TNHH Hoa Lợi Đạt.

Ảnh: Hữu Việt

Ngày 26/5, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án tại KCN Texhong Hải Hà. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Hải Hà.

.
.
.
.