Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, tháng 1-2010 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, tháng 1-2010

;

 

Đồng chí Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Khánh

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Khánh

 

Thiếu nhi TP Hạ Long đến chúc mừng Đại hội.
Thiếu nhi TP Hạ Long đến chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đỗ Khánh

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Khánh

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới .
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đỗ Khánh

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đỗ Khánh

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đỗ Khánh

 

Các đồng chí Vũ Đức Đam, Nguyễn Văn Đọc cùng đại biểu dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội
Các đồng chí Vũ Đức Đam, Nguyễn Văn Đọc cùng đại biểu dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ảnh: Đỗ Khánh

 

Lãnh đạo tỉnh thảo luận với đại biểu Trung ương bên lề Đại hội.
Lãnh đạo tỉnh thảo luận với đại biểu Trung ương bên lề Đại hội. Ảnh: Đỗ Khánh

 

Với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII.
Với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII. Ảnh: Đỗ Khánh

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIII (tháng 1-2005). Ảnh: Đỗ Khánh
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIII (tháng 1-2005). Ảnh: Đỗ Khánh

Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng đã được tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Bùi Văn Khích, Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh tiếp tục được bầu vào danh sách 15 đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới này.

Với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của ĐH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII. Những nhiệm vụ cơ bản, cốt lõi trong nhiệm kỳ 2010-2015 của tỉnh được đặt ra là: Phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững trên cơ sở nâng cao hơn nữa năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế. Tạo bước phát triển đột phá về hạ tầng giao thông, đô thị và phát triển nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Phát triển văn hóa, xã hội tương xứng với phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Mở rộng, phát huy dân chủ và sức sáng tạo của nhân dân. Phấn đấu xây dựng Quảng Ninh thực sự trở thành một địa bàn động lực, năng động của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ quan trọng trong hợp tác kinh tế quốc tế, đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Với các chỉ tiêu chủ yếu: tăng trưởng GDP bình quân: trên 13%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2015: 3000 – 3050USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân: trên 10%/năm; giải quyết việc làm mới hàng năm: 2,6 vạn lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo: 1,1%/năm....

ĐH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2010-2015 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của tỉnh Quảng Ninh trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Nguồn BaoTKV

.
.
.
.