Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

;

- Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh

- Điện thoại: 033.3835852

- Fax: 033.3835353

- E-mail: vpubnd@quangninh.gov.vnIII.

 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

a
Đồng chí Nguyễn Đức Long
Chủ tịch UBND tỉnh

 

a
Đồng chí Đặng Huy Hậu
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

a
Đồng chí Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

a
Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

a
Đồng chí Lê Quang Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

a
Đồng chí Vũ Văn Diện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

                                CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

                                1. Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh

                                2. Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng

                                3. Vũ Xuân Diện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế

                                4. Nguyễn Hữu Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT

                                5. Nguyễn Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương

                                6. Lê Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

                                7. Vũ Văn Hợp, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

                                8. Vũ Văn Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải

                                9. Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

                                10. Đỗ Văn Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

                                11. Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

                                12. Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

                                13. Vũ Liên Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

                                14. Đinh Thọ Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ

                                15. Dương Thái Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp

                                16. Trịnh Thị Minh Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở tài chính

                                17. Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

                                18. Tạ Duy Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

                                19. Nguyễn Ngọc Thu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

                                20. Đỗ Phương Thuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

                                21. Lãnh Thế Vinh, Trưởng Ban Dân tộc

Nguồn: QNP

.
.
.
.