Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

;

- Địa chỉ: Phường Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh

- Điện thoại: 033.3835852

- Fax: 033.3835353

- E-mail: vpubnd@quangninh.gov.vnIII.

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng
Chủ tịch UBND tỉnh

 

a
Đồng chí Đặng Huy Hậu
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

a
Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đồng chí Cao Tường Huy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

                               

Đồng chí Bùi Văn Khắng
Đồng chí Bùi Văn Khắng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

                                1. Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái

                                2. Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng

                                3. Vũ Xuân Diện, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính

                                4. Nguyễn Hữu Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT

                                5. Nguyễn Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương

                                6. Lê Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

                                7. Vũ Văn Hợp, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

                                8. Vũ Văn Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải

                                9. Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

                                10. Đỗ Văn Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

                                11. Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

                                12. Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

                                13. Vũ Liên Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

                                14. Đinh Thọ Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ

                                15. Dương Thái Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp

                                16. Trịnh Thị Minh Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở tài chính

                                17. Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

                                18. Tạ Duy Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

                                19. Nguyễn Ngọc Thu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

                                20. Đỗ Phương Thuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

                                21. Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc

Nguồn: QNP

.
.
.
.