Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện, tháng 3-2018 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện, tháng 3-2018

;

 

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện tại lễ quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Các đơn vị ký giao ước thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” tại lễ quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh
Các đơn vị ký giao ước thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Màn diễu binh của Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh tại lễ quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh
Màn diễu binh của Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Màn diễu binh của các nữ quân nhân Bộ CHQS tỉnh tại lễ quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh
Màn diễu binh của các nữ quân nhân Bộ CHQS tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Màn biểu diễn võ thuật của Đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh tại lễ quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh
Màn biểu diễn võ thuật của Đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Màn biểu diễn võ thuật của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh
Màn biểu diễn võ thuật của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh biểu diễn huấn luyện cảnh khuyển tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh biểu diễn huấn luyện cảnh khuyển tại lễ ra ra quân huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh năm 2018 (1-3-2018). Ảnh: Lưu Linh

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh – BĐBP tỉnh tổ chức ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua đột kích “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả” năm 2018. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

.
.
.
.