Bộ đội biên phòng huyện Vần Đồn - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bộ đội biên phòng huyện Vần Đồn

;

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Vừng tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đơn vị quản lý (7-2016). Ảnh: Nguyễn Chiến
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Vừng tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đơn vị quản lý (7-2016). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ngọc Vừng tuần tra, kiểm soát trên vùng biển thuộc địa bàn quản lý (5-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ngọc Vừng tuần tra, kiểm soát trên vùng biển thuộc địa bàn quản lý (5-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

CBCS Đồn Biên phòng Quan Lạn và Đồn Công an Quan Lạn phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
CBCS Đồn Biên phòng Quan Lạn và Đồn Công an Quan Lạn phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

.
.
.
.