Quảng Ninh tổ chức Lễ giao nhận quân, tháng 2-2019 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Quảng Ninh tổ chức Lễ giao nhận quân, tháng 2-2019

;

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Đọc dự lễ giao nhận quân tại TP Hạ Long (20-2-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Đọc dự lễ giao nhận quân tại TP Hạ Long (20-2-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Đọc dự lễ giao nhận quân tại TP Hạ Long (20-2-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Đọc dự lễ giao nhận quân tại TP Hạ Long (20-2-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, gióng trống giao quân (20-2-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nguyễn Đức Long dự lễ giao nhận quân tại TP Móng Cái (20-2-2019). Ảnh: Thái Cảnh

 

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, gióng trống giao quân (20-2-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nguyễn Đức Long dự lễ giao nhận quân tại TP Móng Cái (20-2-2019). Ảnh: Thái Cảnh

 

Toàn cảnh lễ giao nhận quân năm 2019 tại huyện Hải Hà (2-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Toàn cảnh lễ giao nhận quân năm 2019 tại huyện Hải Hà (2-2019). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Giao nhận quân tại TP Uông Bí (2-2019). Ảnh: Lưu Linh
Giao nhận quân tại TP Uông Bí (2-2019). Ảnh: Lưu Linh

Sáng 20/2, 14/14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019.

.
.
.
.