Điều chỉnh phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

;

 

TỈNH UỶ QUẢNG NINH                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                  *                                                                    Hạ Long, ngày 04 tháng 01 năm 2012
      Số 536 - QĐ/TU
QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khoá XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015
 -----
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các quy định, hướng dẫn của Trung ương;
- Căn cứ Quyết định số 1729- QĐNS/TW ngày 06/10/2010 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015;
- Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác đối với các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUYẾT ĐỊNH
Điều 1- Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, như sau:
  1- Đ/c Phạm Minh Chính, Bí thư­ Tỉnh uỷ, phụ trách chung, kiêm Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh; phụ trách, chỉ đạo các đảng bộ: Quân sự tỉnh, Móng Cái.
2- Đ/c Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, phụ trách, chỉ đạo các đảng bộ: Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Hạ Long.
3- Đ/c Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo các đảng bộ: Than Quảng Ninh, Uông Bí.
4- Đ/c Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư­ Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, phụ trách, chỉ đạo các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh.
5- Đ/c Đỗ Thông, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh, phụ trách, chỉ đạo các đảng bộ: Đông Triều, Cẩm Phả.
6- Đ/c Đặng Huy Hậu, Uỷ viên Ban Thư­ờng vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, phụ trách, chỉ đạo các đảng bộ: Quảng Yên, Cô Tô.
  7- Đ/c Lê Thị Bích Hường, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, phụ trách, chỉ đạo Đảng bộ huyện Hoành Bồ.
8- Đ/c Nguyễn Đình Tuấn, Uỷ viên Ban Th­ường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phụ trách, chỉ đạo các đảng bộ: Hải Hà, Bình Liêu.
9- Đ/c Vũ Ngọc Giao, Uỷ viên Ban Th­ường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, phụ trách, chỉ đạo các Đảng bộ: Ba Chẽ, Vân Đồn.
10- Đ/c Đỗ Vũ Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, phụ trách, chỉ đạo các Đảng bộ: Đầm Hà, Tiên Yên.
11- Đ/c Bùi Văn Khích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh.
12- Đ/c Trần Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
13- Đ/c Vũ Chí Thực, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh.
14- Đ/c Nguyễn Quang Điệp, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Móng Cái.
15- Đ/c Vũ Hồng Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Hạ Long.
16- Đ/c Nguyễn Như Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
17- Đ/c Nguyễn Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
18- Đ/c Vũ Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
19- Đ/c Trần Xuân Cương, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
20- Đ/c Vi Ngọc Bích, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
21- Đ/c Đoàn Văn Chỉnh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Vân Đồn.
22- Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
23- Đ/c Vũ Xuân Diện, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế.
24- Đ/c Phạm Văn Điệt, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Đầm Hà.
25- Đ/c Ngô Văn Đức, Tỉnh uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh.
26- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương.
27- Đ/c Lê Thị Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
28- Đ/c Nguyễn Thị Huân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Đông Triều.
29- Đ/c Kiều Quốc Huy, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tiên Yên
30- Đ/c Nguyễn Văn Hưởng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Bình Liêu.
31- Đ/c Cao Tường Huy, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
32- Đ/c Vũ Văn Khánh, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
33- Đ/c Nguyễn Xuân Ký, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
34- Đ/c Đỗ Thị Lan, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
35- Đ/c Trần Đức Lâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
36- Trần Văn Lâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hải Hà.
37- Đ/c Hà Quang Long, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
38- Đ/c Đào Thanh Lưỡng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh.
39- Đ/c Nguyễn Ngọc Minh, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
40- Đ/c Nguyễn Văn Minh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính.
41- Đ/c Trần Văn Minh, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.
42- Đ/c Nguyễn Hữu Giang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Ba Chẽ.
43- Đ/c Phạm Nho, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Hoành Bồ.
44- Đ/c Vũ Thị Liên Oanh, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
45- Đ/c Nguyễn Thành Phố, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí.
46- Đ/c Dương Thái Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh.
47- Đ/c Lê Xuân Tặng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Quảng Yên.
48- Đ/c Nguyễn Đức Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Cô Tô.
49- Đ/c Vũ Đức Thành, Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dan tỉnh.
50- Đ/c Lê Tiến Thanh, Tỉnh uỷ viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
51- Đ/c Nguyễn Chí Thăng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy Cẩm Phả.
52- Đ/c Nguyễn Thế Thịnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
53- Đ/c Tạ Duy Thịnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
54- Đ/c Chu Văn Tuyển, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
55- Đ/c Hoàng Ngọc Viên, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
Điều 2- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo phân công. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình và yêu cầu cụ thể, Ban Chấp hành sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 3- Văn phòng Tỉnh uỷ, các ban của Tỉnh uỷ, các đảng bộ trực thuộc tỉnh và các đồng chí Tỉnh ủy viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                     T/M BAN CHẤP HÀNH
- Ban Bí thư TW (để báo cáo)                                                   BÍ THƯ
- Các ban của Tỉnh uỷ
- Các huyện, thị, thành uỷ và
  đảng uỷ trực thuộc tỉnh                                               PHẠM MINH CHÍNH
- Các đ/c Tỉnh uỷ viên
- Lưu VPTU.

Theo Quangninh.gov.vn

.
.
.
.