Quảng Ninh công bố chỉ số DDCI 2016 của các sở, ngành, địa phương, tháng 1-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Quảng Ninh công bố chỉ số DDCI 2016 của các sở, ngành, địa phương, tháng 1-2017

;

 

Huyện Cô Tô đứng đầu bảng xếp hạng DDCI 2016 khối các địa phương.
Huyện Cô Tô đứng đầu bảng xếp hạng DDCI 2016 khối các địa phương.

 

Cục thuế Quảng Ninh đứng đầu trong bảng xếp hạng DDCI 2016 khối các sở ban ngành.
Cục thuế Quảng Ninh đứng đầu trong bảng xếp hạng DDCI 2016 khối các sở ban ngành.

 

Lãnh đạo tỉnh trao kỷ niệm chương cho các sở, ban, ngành, địa phương và cá nhân lãnh đạo các đơn vị có chất lượng điều hành xuất sắc trong DDCI 2016.
Lãnh đạo tỉnh trao kỷ niệm chương cho các sở, ban, ngành, địa phương và cá nhân lãnh đạo các đơn vị có chất lượng điều hành xuất sắc trong DDCI 2016.

 

Trao kỷ niệm chương cho huyện Ba Chẽ
Trao Kỷ niệm chương cho huyện Ba Chẽ.

Ảnh: Thanh Hằng

Cục Thuế Quảng Ninh và huyện Cô Tô là đơn vị, địa phương giành vị trí quán quân trong bảng xếp hạng chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương - DDCI 2016. Đây là kết quả được cống bố sáng ngày 23/1, tại hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Quảng Ninh năm 2016 do UBND tỉnh tổ chức.

.
.
.
.