Carnaval Hạ Long 2019 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Carnaval Hạ Long 2019

;

 

Lễ hội diễn diễu đường phố tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Lễ hội diễn diễu đường phố tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Lễ hội diễn diễu đường phố tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Lễ hội diễn diễu đường phố tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Lễ hội diễn diễu đường phố tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Lễ hội diễn diễu đường phố tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Lễ hội diễn diễu đường phố tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Lễ hội diễn diễu đường phố tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đường bao biển Bãi cháy rộn ràng trong lễ hội đường phố (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Đường bao biển Bãi cháy rộn ràng trong lễ hội đường phố (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Chương trình Carnaval và nghệ thuật Rực rỡ Hạ Long 2019 diễn ra dọc bờ biển Bãi Cháy (4-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Chương trình Carnaval và nghệ thuật Rực rỡ Hạ Long 2019 diễn ra dọc bờ biển Bãi Cháy (4-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Chương trình Carnaval và nghệ thuật Rực rỡ Hạ Long 2019 diễn ra dọc bờ biển Bãi Cháy (4-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Chương trình Carnaval và nghệ thuật Rực rỡ Hạ Long 2019 diễn ra dọc bờ biển Bãi Cháy (4-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Chương trình Carnaval và nghệ thuật Rực rỡ Hạ Long 2019 diễn ra dọc bờ biển Bãi Cháy (4-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Chương trình Carnaval và nghệ thuật Rực rỡ Hạ Long 2019 diễn ra dọc bờ biển Bãi Cháy (4-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Người mẫu xuất hiện với trang phục rực rỡ tại lễ hội Rực rỡ Hạ Long 2019, Khu du lịch Bãi Cháy (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Người mẫu xuất hiện với trang phục rực rỡ tại lễ hội Rực rỡ Hạ Long 2019, Khu du lịch Bãi Cháy (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đông đảo nhân dân, du khách tham gia lễ hội đường phố tại Khu du lịch Bãi Cháy (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Đông đảo nhân dân, du khách tham gia lễ hội đường phố tại Khu du lịch Bãi Cháy (4-2019). Ảnh: Hùng Sơn

Ngày 28/4/2019, bên bờ Di sản – Kỳ quan thiên thiên thế giới Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2019 với chủ đề “Từ kỳ quan đến kỳ quan” diễn ra tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long.

Chương trình diễn diễu và biểu diễn nghệ thuật ca vũ nhạc hiện đại tại khu vực đường bao biển Bãi Cháy với sự tham gia của trên 200 diễn viên chuyên và không chuyên; chương trình diễn diễu tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hạ Long với sự tham gia của hơn 100 diễn viên và thiếu nhi Hạ Long...

.
.
.
.