Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII

;

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII.
Quang cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII.

 

Chủ tọa kỳ họp điều hành Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII.
Chủ tọa kỳ họp điều hành Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII.

 

Các đại biểu nghiên cứu tờ trình, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.
Các đại biểu nghiên cứu tờ trình, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

 

Các đại biểu thảo luận tại Tổ TP Hạ Long, huyện Cô Tô.
Các đại biểu thảo luận tại Tổ TP Hạ Long, huyện Cô Tô.

 

Đại biểu Vũ Văn Diện, Tổ đại biểu huyện Tiên Yên, phát biểu tại Tổ thảo luận.
Đại biểu Vũ Văn Diện, Tổ đại biểu huyện Tiên Yên, phát biểu tại Tổ thảo luận.

 

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

 

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh: Nguyễn Thanh

Sáng 27/10, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì kỳ họp.

Nghị quyết được thông qua

(1) Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020;
(2) Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
(3) Nghị quyết thông qua báo cáo của UBND tỉnh về kết quả rà soát và thu hồi các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
(4) Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
(5) Nghị quyết miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
(6) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
(7) Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
(8) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

.
.
.
.