Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 12-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 12-2017

;

 

Quang cảnh Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XIII.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XIII.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các học sinh, sinh viên tiêu biểu tham dự kỳ họp thứ 7. Ảnh Hùng Sơn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với các học sinh, sinh viên tiêu biểu tham dự kỳ họp thứ 7.

 

 

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường.
Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường.

 

Chủ tọa Kỳ họp điều hành phiên thảo luận tại hội trường.
Chủ tọa Kỳ họp điều hành phiên thảo luận tại hội trường.

 

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Các đại biểu chất vấn tại hội trường.
Các đại biểu chất vấn tại Kỳ họp.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận nội dung chất vấn.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận nội dung chất vấn.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khoá XIV cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện bên lề kỳ họp. Ảnh Hùng Sơn
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khoá XIV cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện bên lề kỳ họp.

Ảnh: Hùng Sơn

Sau 3 ngày (11-13/12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ngày 13/12, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

(2) Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016;

(3) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2018;

(4) Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 2 năm 2017;

(5) Nghị quyết đề nghị thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

(6) Nghị quyết về việc thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2018;

(7) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Phí và lệ phí;

(8) Nghị quyết về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(9) Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh;

(10) Nghị quyết về việc quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(11) Nghị quyết về việc quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh Quảng Ninh;

(12) Nghị quyết về việc quy định mức ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(13) Nghị quyết về việc quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(14) Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(15) Nghị quyết về việc quy định về tiền lương đối với người làm việc được hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

(16) Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016 - 2020”.

(17) Nghị quyết về việc kéo dài và điều chỉnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2018-2020;

(18) Nghị quyết về việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn: Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô và thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu;

(19) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2018;

(20) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh;

(21) Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi về Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII;

(22) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

.
.
.
.