Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 7-2018 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 7-2018

;

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Quang cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đại biểu dự kỳ họp (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đại biểu dự kỳ họp (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu tại kỳ họp (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu tại kỳ họp (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đoàn Chủ tọa điều hành kỳ họp (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đoàn Chủ tọa điều hành kỳ họp (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với đại biểu khách mời là những đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với đại biểu khách mời là những đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp, trao giấy chứng nhận cho các học sinh, sinh viên tiêu biểu (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp, trao giấy chứng nhận cho các học sinh, sinh viên tiêu biểu (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Các đại biểu thảo luận tại Tổ thảo luận TP Uông Bí, huyện Vân Đồn và huyện Hải Hà (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Các đại biểu thảo luận tại Tổ thảo luận TP Uông Bí, huyện Vân Đồn và huyện Hải Hà (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Phiên thảo luận tại hội trường (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Phiên thảo luận tại hội trường (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh và chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh và chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Lê Quang Tùng và Nguyễn Văn Thắng (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Lê Quang Tùng và Nguyễn Văn Thắng (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 18 nghị quyết (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 18 nghị quyết (7-2018). Ảnh: Hùng Sơn

Sáng 12/7, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH 6 tháng đầu năm 2018, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 13/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII đã bế mạc.

18 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8,
HĐND TỈNH KHÓA XIII

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018;

(2) Nghị quyết thông qua Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

(3) Nghị quyết thông qua Quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh;

(4) Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ  và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(5) Nghị quyết quy định mức trích để lại cho cơ quan Thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

(6) Nghị quyết đề nghị bổ sung một số nội dung vào Nghị quyết số 232 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020”;

(7) Nghị quyết thông qua Đề án công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh;

(8) Nghị quyết về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh;

(9) Nghị quyết mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2020;

(10) Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh;

(11) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh;

(12) Nghị quyết thông qua kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017;

(13) Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

(14) Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: ông Hà Quang Long, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao; ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Vũ Công Lực, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Lãnh Thế Vinh, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh;

(15) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và ông Vũ Kiên Cường, Trưởng ban Dân tộc tỉnh;

(16) Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quang Tùng;

(17) Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

(18) Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu bổ sungchức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

.
.
.
.