Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 12-2018 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 12-2018

;

 

Quang cảnh kỳ họp (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Quang cảnh kỳ họp (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu báo cáo tại kỳ họp (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu báo cáo tại kỳ họp (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Các đòng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với đại biểu khác mời là những đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với đại biểu khách mời là những đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp, trao giấy chứng nhận cho các học sinh, sinh viên tiêu biểu tham gia kỳ họp (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp, trao giấy chứng nhận cho các học sinh, sinh viên tiêu biểu tham gia kỳ họp (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Cao Tường Huy và Lê Ngọc Hân (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Cao Tường Huy và Lê Ngọc Hân (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp (12-2018). Ảnh: Hùng Sơn

Ngày 5/12, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2018, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chiều 7/12, HĐND tỉnh khóa XIII đã tiến hành bế mạc kỳ họp, thông qua các nghị quyết quan trọng.

29 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XIII

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

(2) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2019.

(3) Nghị quyết về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

 (4) Nghị quyết về việc thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/N Đ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

(5) Nghị quyết về việc đề nghị thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục các dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2018 và nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh.

(6) Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập 04 phường: Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

(7) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 221/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020.

(8) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 220/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(9) Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020.

(10) Nghị quyết về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(11) Nghị quyết hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(12) Nghị quyết quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(13) Nghị quyết quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

(14) Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

(15) Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ mở các đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

(16) Nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(17) Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ về nhà ở để thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đến năm 2020.

(18) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

(19) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật Phí và lệ phí.

(20) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

(21) Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2018.

(22) Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

(23) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp 9 của HĐND tỉnh khóa XIII.

(24) Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

(25) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Tường Huy.

(26) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thành.

(27) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

(28) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông.

(29) Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

 

.
.
.
.