Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 7-2019 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 7-2019

;

 

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII (7-2019).
Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII (7-2019).

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp (7-2019).
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp (7-2019).

 

Các đại biểu dự kỳ họp (7-2019).
Các đại biểu dự kỳ họp (7-2019).

 

Chủ tọa điều hành kỳ họp (7-2019).
Chủ tọa điều hành kỳ họp (7-2019).

 

Đại biểu nêu ý kiến đóng góp các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp (7-2019).
Đại biểu nêu ý kiến đóng góp các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp (7-2019).

 

Các đại biểu HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (7-2019)
Các đại biểu HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (7-2019)

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Ký (7-2019).
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Ký (7-2019).

 

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII trao đổi về nội dung của kỳ họp (7-2019).
Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII trao đổi về nội dung của kỳ họp (7-2019).

 

Các đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chia tay các đồng chí thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.
Các đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chia tay các đồng chí thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

Ảnh: Đỗ Phương, Hùng Sơn

Ngày 5/7, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gồm Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, kiện toàn chức danh thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Long đã được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/5/2019; giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với đó, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Đọc; giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, cả 2 đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu đồng ý đạt 100% đại biểu dự kỳ họp.

 

9 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 12

(1) Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

(2) Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục.

(3) Nghị quyết điều chỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

(4) Nghị quyết cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án khu đô thị trên địa bàn các địa phương Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn.

(5) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 2, năm 2019. 

(6) Nghị quyết thông qua nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh.

(7) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chợ trung tâm huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

(8) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(9) Nghị quyết về điều chỉnh chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

 

.
.
.
.