Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác đảm bảo môi trường tại Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng, tháng 11-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác đảm bảo môi trường tại Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng, tháng 11-2017

;

 

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế tình hình công tác đảm bảo môi trường tại Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng.
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế tình hình công tác đảm bảo môi trường tại Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng.

 

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác đảm bảo môi trường tại Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai – TKV.
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác đảm bảo môi trường tại Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai – TKV.

 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công ty Tuyển than Hòn Gai – TKV triển khai nghiêm túc các giải pháp đảm bảo môi trường.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công ty Tuyển than Hòn Gai – TKV triển khai nghiêm túc các giải pháp đảm bảo môi trường.

Ảnh: Minh Thu

Ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình hình công tác đảm bảo môi trường tại Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai – TKV. Cùng đi có lãnh đạo Sở TN&MT, TP Hạ Long và TKV.

.
.
.
.