Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án mở rộng QL18A, tháng 11-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án mở rộng QL18A, tháng 11-2017

;

 

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án mở rộng QL18A (đoạn nút giao đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đến đường Hoàng Quốc Việt).
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án mở rộng QL18A (đoạn nút giao đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đến đường Hoàng Quốc Việt).

 

BT yêu cầu TP Hạ Long phải quyết liệt chỉ đạo, thúc đẩy các nhà thầu điều chỉnh biện pháp thi công tuyến đường hợp lý, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.
Bí thư yêu cầu TP Hạ Long phải quyết liệt chỉ đạo, thúc đẩy các nhà thầu điều chỉnh biện pháp thi công tuyến đường hợp lý, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình mùa vụ trên địa bàn TX Quảng Yên.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình mùa vụ trên địa bàn TX Quảng Yên.

 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Quảng Yên nghiên cứu đề xuất giống lúa mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Quảng Yên nghiên cứu đề xuất giống lúa mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ảnh: Hùng Sơn

Ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án mở rộng QL18A (đoạn nút giao đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đến đường Hoàng Quốc Việt).

Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình mùa vụ và một số cống tiêu thoát nước trên địa bàn TX Quảng Yên.

 

.
.
.
.