Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP Uông Bí), tháng 12-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP Uông Bí), tháng 12-2017

;

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra bản vẽ thi công Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP Uông Bí).
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra bản vẽ thi công Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP Uông Bí).

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phải hoàn thành việc thảm mặt đường Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 18A vào Yên Tử xong trước Tết Nguyên đán 2018.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phải hoàn thành việc thảm mặt đường Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 18A vào Yên Tử xong trước Tết Nguyên đán 2018.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công ty CP dịch vụ Tùng Lâm nghiên cứu các phương án đáp ứng phục vụ số lượng du khách lớn đến với Yên Tử.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công ty CP dịch vụ Tùng Lâm nghiên cứu các phương án đáp ứng phục vụ số lượng du khách lớn đến với Yên Tử.

Ảnh: Hùng Sơn

Ngày 6/12 sau khi kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP Uông Bí) và Cải tạo tuyến đường Dốc Đỏ - Yên Tử, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải đưa các công trình này vào hoạt động trong khai hội Xuân Yên Tử 2018.

.
.
.
.