Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đi kiểm tra tại Cụm công nghiệp Hà Khánh (TP Hạ Long), tháng 12-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đi kiểm tra tại Cụm công nghiệp Hà Khánh (TP Hạ Long), tháng 12-2017

;

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long kiểm tra hạ tầng CCN Hà Khánh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long kiểm tra hạ tầng CCN Hà Khánh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long kiểm tra hiện trạng dự án tại CCN Hà Khánh qua bản đồ.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long kiểm tra hiện trạng dự án tại CCN Hà Khánh qua bản đồ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long kiểm tra hạ tầng CCN Hà Khánh...
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long kiểm tra hạ tầng CCN Hà Khánh...

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Kinh tế Hạ Long.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Kinh tế Hạ Long.

Ảnh: Hồng Nhung

Ngày 5/12, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã đi kiểm tra tình hình hoạt động và xử lý các vướng mắc tại Cụm công nghiệp Hà Khánh (phường Hà Khánh, TP Hạ Long).

.
.
.
.