Chương trình Hội đàm đầu xuân 2018, tháng 2-2018 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chương trình Hội đàm đầu xuân 2018, tháng 2-2018

;

 

Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp xã giao Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh (2-2018). Ảnh: Hồng Nhung
Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp xã giao Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh (2-2018). Ảnh: Hồng Nhung

 

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh dự buổi tiếp xã giao
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh dự buổi tiếp xã giao

 

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng cùng Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và đồng chí Bành Thanh Hoa tham dự Hội đàm đầu xuân 2018 (2-2018). Ảnh: Hồng Nhung
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng cùng Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và đồng chí Bành Thanh Hoa tham dự Hội đàm đầu xuân 2018 (2-2018). Ảnh: Hồng Nhung

 

 

 

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng báo cáo khái quát kết quả thực hiện Biên bản hội đàm năm 2017 và đề xuất nội dung hợp tác hữu nghị trong năm 2018 (2-2018). Ảnh: Hồng Nhung
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng báo cáo khái quát kết quả thực hiện Biên bản hội đàm năm 2017 và đề xuất nội dung hợp tác hữu nghị trong năm 2018 (2-2018). Ảnh: Hồng Nhung

 

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng báo cáo khái quát kết quả thực hiện Biên bản hội đàm năm 2017 và đề xuất nội dung hợp tác hữu nghị trong năm 2018 (2-2018). Ảnh: Hồng Nhung
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng báo cáo khái quát kết quả thực hiện Biên bản hội đàm năm 2017 và đề xuất nội dung hợp tác hữu nghị trong năm 2018 (2-2018). Ảnh: Hồng Nhung

 

Các đại biểu chứng kiến ký kết các thoả thuận hợp tác hữu nghị tại chương trình Hội đàm đầu xuân 2018
Các đại biểu chứng kiến ký kết các thoả thuận hợp tác hữu nghị tại chương trình Hội đàm đầu xuân 2018 (2-2018). Ảnh: Hồng Nhung

 

 

Hội đàm giao lưu hợp tác cửa khẩu giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và 4 tỉnh biên giới của Việt Nam (2-2018). Ảnh: Hồng Nhung
Hội đàm giao lưu hợp tác cửa khẩu giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và 4 tỉnh biên giới của Việt Nam (2-2018). Ảnh: Hồng Nhung

Thừa ủy quyền của đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ngày 23,24/2, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dẫn đầu đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) đến Quảng Tây (Trung Quốc) tham dự Cuộc gặp gỡ đầu xuân 2018 giữa Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và Bí thư 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam và Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, diễn ra tại thành phố Quế Lâm ( Quảng Tây, Trung Quốc). 

.
.
.
.