Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản tại TX Quảng Yên, tháng 3-2018 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản tại TX Quảng Yên, tháng 3-2018

;

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc nắm tình hình sản xuất tại Xí nghiệp Đóng tàu vận tải Thành An (TX Quảng Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Huế
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc nắm tình hình sản xuất tại Xí nghiệp Đóng tàu vận tải Thành An (TX Quảng Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Huế

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra tình hình nuôi trồng thủy sản tại TX Quảng Yên (3-2018). Ảnh: Nguyễn Huế
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra tình hình nuôi trồng thủy sản tại TX Quảng Yên (3-2018). Ảnh: Nguyễn Huế

Sáng 1/3, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đi nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TX Quảng Yên.

.
.
.
.