Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra diễn tập khu vực phòng thủ TP Cẩm Phả, tháng 9-2019 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra diễn tập khu vực phòng thủ TP Cẩm Phả, tháng 9-2019

;

 

Các đại biểu nghe đơn vị vũ trang trên địa bàn báo cáo kế hoạch thực binh (9-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh
Các đại biểu nghe đơn vị vũ trang trên địa bàn báo cáo kế hoạch thực binh (9-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra căn cứ chiến đấu TP Cẩm Phả (9-2019).  Ảnh: Văn Đảm (CTV)
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra căn cứ chiến đấu TP Cẩm Phả (9-2019). Ảnh: Văn Đảm (CTV)

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng quà, động viên CBCS tham gia thực binh (9-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng quà, động viên CBCS tham gia thực binh (9-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên CBCS tham gia thực binh (9-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên CBCS tham gia thực binh (9-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Sáng 17/9, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đi kiểm tra nội dung thực binh trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 của TP Cẩm Phả.

.
.
.
.