Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư tiếp xúc cử tri huyện Đầm Hà, tháng 12-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư tiếp xúc cử tri huyện Đầm Hà, tháng 12-2017

;

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV với cử tri huyện Đầm Hà.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV với cử tri huyện Đầm Hà.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện cử tri huyện Đầm Hà.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện cử tri huyện Đầm Hà.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách huyện Đầm Hà.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách huyện Đầm Hà.

Ảnh: Quang Minh

Ngày 10/12, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khoá XIV đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đầm Hà để thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV.

.
.
.
.