Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu làm việc với huyện Cô Tô về thực hiện chủ đề công tác năm 2018, tháng 6-2018 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu làm việc với huyện Cô Tô về thực hiện chủ đề công tác năm 2018, tháng 6-2018

;

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu thăm cơ sở sản xuất nước mắm của gia đình ông Nguyễn Đăng Lương (khu 1, thị trấn Cô Tô) (6-2018). Ảnh: Tạ Quân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu thăm cơ sở sản xuất nước mắm của gia đình ông Nguyễn Đăng Lương (khu 1, thị trấn Cô Tô) (6-2018). Ảnh: Tạ Quân

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu kiểm tra Nhà máy Xử lý rác thải huyện (thôn Trường Xuân, xã Đồng Tiến) (6-2018). Ảnh: Tạ Quân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu kiểm tra Nhà máy Xử lý rác thải huyện (thôn Trường Xuân, xã Đồng Tiến) (6-2018). Ảnh: Tạ Quân

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu kết luận buổi làm việc (6-2018). Ảnh: Tạ Quân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu kết luận buổi làm việc (6-2018). Ảnh: Tạ Quân

Ngày 5/6, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Cô Tô về kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2018 "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; kết quả kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2018.

.
.
.
.