Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tháng 5-2019 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tháng 5-2019

;

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra, chỉ đạo tại buổi làm việc (5-2019). Ảnh: Hồng Nhung
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra, chỉ đạo tại buổi làm việc (5-2019). Ảnh: Hồng Nhung

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giới thiệu với Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị về một số mô hình trưng bày tại Cung quy hoạch (5-2019). Ảnh: Hồng Nhung (2)
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giới thiệu với Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị về một số mô hình trưng bày tại Cung quy hoạch (5-2019). Ảnh: Hồng Nhung

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giới thiệu với Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị về một số mô hình trưng bày tại Cung quy hoạch (5-2019). Ảnh: Hồng Nhung
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giới thiệu với Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị về một số mô hình trưng bày tại Cung quy hoạch (5-2019). Ảnh: Hồng Nhung

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giới thiệu với Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị về một số mô hình trưng bày tại Cung quy hoạch (5-2019). Ảnh: Hồng Nhung
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giới thiệu với Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị về một số mô hình trưng bày tại Cung quy hoạch (5-2019). Ảnh: Hồng Nhung

Ngày 24/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thông báo quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã đi khảo sát Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh.

 

.
.
.
.