Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá VIII), tháng 6-2013 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá VIII), tháng 6-2013

;

Sáng 11-6, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Giao lưu, toạ đàm thể hiện kết quả, cách làm, kinh nghiệm của các tập thể, đơn vị, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá VIII).
Giao lưu, toạ đàm thể hiện kết quả, cách làm, kinh nghiệm của các tập thể, đơn vị, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá VIII).

 

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá VIII) tại Quảng Ninh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá VIII) tại Quảng Ninh.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá VIII) tại Quảng Ninh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá VIII) tại Quảng Ninh.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá VIII) tại Quảng Ninh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá VIII) tại Quảng Ninh.

 

 

 Ảnh Khánh Giang

.
.
.
.