Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy, tháng 4-2018 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy, tháng 4-2018

;

 

Quang cảnh hội nghị (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Quang cảnh hội nghị (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Các đại biểu nghiên cứu Nghị quyết số 11-NQTU và Nghị quyết số 12-NQTU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Các đại biểu nghiên cứu Nghị quyết số 11-NQTU và Nghị quyết số 12-NQTU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

Ngày 5/4, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và Nghị quyết số 12-NQ/TU “Về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể và 186 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh dự họp trực tuyến.

.
.
.
.