Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với đại diện cho bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tháng 5-2018 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với đại diện cho bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tháng 5-2018

;

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đối thoại với bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đối thoại với bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Bí thư Thị ủy Quảng Yên Nguyễn Văn Hồi giải đáp đề xuất của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu 3, phường Phong Hải, TX Quảng Yên (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Bí thư Thị ủy Quảng Yên Nguyễn Văn Hồi giải đáp đề xuất của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu 3, phường Phong Hải, TX Quảng Yên (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Các Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu nghiên cứu tài liệu tại Hội nghị (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Các Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu nghiên cứu tài liệu tại Hội nghị (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi với bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn

Ngày 30/5, tại TP Hạ Long, 436 đại biểu đại diện cho 1.565 bí thư chi bộ kiêm trưởng, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh đã đối thoại trực tiếp với đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Hội nghị được các đại biểu đánh giá là diễn đàn dân chủ để các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn được bày tỏ tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của mình, cũng như đại diện tiếng nói của người dân thôn, khu, bản về tình hình tại cơ sở, gửi đến lãnh đạo tỉnh…

.
.
.
.