Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, tháng 8-2018 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, tháng 8-2018

;

 

Quang cảnh hội nghị (8-2018). Ảnh: Lưu Linh
Quang cảnh hội nghị (8-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

21 Đảng bộ cơ sở được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQTW (8-2018). Ảnh: Lưu Linh
21 Đảng bộ cơ sở được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQTW (8-2018). Ảnh: Lưu Linh

Sáng 9/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X "về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên" gắn với thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

.
.
.
.