Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU và các chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý than, khoáng sản, tháng 4-2019 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU và các chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý than, khoáng sản, tháng 4-2019

;

 

Quang cảnh Hội nghị (4-2019). Ảnh: Thu Chung
Quang cảnh Hội nghị (4-2019). Ảnh: Thu Chung

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 12-NQTU (4-2019). Ảnh: Thu Chung
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 12-NQTU (4-2019). Ảnh: Thu Chung

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 12-NQTU (4-2019). Ảnh: Thu Chung
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 12-NQTU (4-2019). Ảnh: Thu Chung

 

Ngày 18/4, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 12/1/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh và các chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý than, khoáng sản. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

.
.
.
.