Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, tháng 6-2019 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, tháng 6-2019

;

 

Quang cảnh hội nghị (6-2019). Ảnh: Hồng Nhung
Quang cảnh hội nghị (6-2019). Ảnh: Hồng Nhung

Ngày 20/6, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông báo nhanh các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

.
.
.
.