Ra mắt sách ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh, tháng 8-2019 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Ra mắt sách ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh, tháng 8-2019

;

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh giới thiệu cuốn sách Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh giới thiệu cuốn sách Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng sách ảnh cho các đơn vị, cá nhân dự lễ ra mắt sách (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng sách ảnh cho các đơn vị, cá nhân dự lễ ra mắt sách (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng sách ảnh cho các đơn vị, cá nhân dự lễ ra mắt sách (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng sách ảnh cho các đơn vị, cá nhân dự lễ ra mắt sách (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Đại biểu thăm khu vực trưng bày sách ảnh Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh do Trung tâm Truyền thông tỉnh và Thư viện tỉnh thực hiện (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Đại biểu thăm khu vực trưng bày sách ảnh Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh do Trung tâm Truyền thông tỉnh và Thư viện tỉnh thực hiện (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Đại biểu thăm khu vực trưng bày sách ảnh Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh do Trung tâm Truyền thông tỉnh và Thư viện tỉnh thực hiện (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Đại biểu thăm khu vực trưng bày sách ảnh Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh do Trung tâm Truyền thông tỉnh và Thư viện tỉnh thực hiện (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Lực lượng công nhân ngành than tìm hiểu tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày trong khuôn khổ lễ ra mắt sách (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Lực lượng công nhân ngành than tìm hiểu tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày trong khuôn khổ lễ ra mắt sách (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

Nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9; 50 năm ngày thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  ngày 30/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức ra mắt cuốn sách ảnh "Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh".

.
.
.
.