Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), tháng 3-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), tháng 3-2017

;

 

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong triển khai công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc trong triển khai công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 


Ảnh: Thanh Hằng

.
.
.
.