Dự án đường giao thông kết nối đường Trới - Vũ Oai với QL18 qua KCN Việt Hưng - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Dự án đường giao thông kết nối đường Trới - Vũ Oai với QL18 qua KCN Việt Hưng

;

 

Hoàn thiện thi công hệ thống lan can và khe co giãn cầu Bút Xê
Hoàn thiện thi công hệ thống lan can và khe co giãn cầu Bút Xê

 

Nhà thầu tập trung hoàn thiện lớp nền K98
Nhà thầu tập trung hoàn thiện lớp nền K98

 

Nhà thầu tập trung tập kết cấp phối đá dăm để thi công nền K98
Nhà thầu tập trung tập kết cấp phối đá dăm để thi công nền K98

 

Nhà thầu tập trung thiết bị xử lý để đảm bảo chất lượng
Nhà thầu tập trung thiết bị xử lý để đảm bảo chất lượng

Ảnh Thái Cảnh

Dự án Đường giao thông kết nối đường Trới - Vũ Oai với QL18 qua KCN Việt Hưng (giai đoạn I) có chiều dài tuyến 2,07km; chiều rộng nền đường 12m, mặt đường 7m, chiều rộng lề gia cố mỗi bên 2,0m (kết cấu lề gia cố như kết cấu mặt đường). Trên tuyến xây dựng một cầu là Cầu Bút Xê 2 tại Km1+785. 

.
.
.
.