Hệ thống Tài chính - ngân hàng huyện Tiên Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hệ thống Tài chính - ngân hàng huyện Tiên Yên

;

 

Cán bộ Ngân hàng CSXH Chi nhánh huyện Tiên Yên làm thủ tục giải ngân vốn vay cho người dân. Ảnh Phương Thúy
Cán bộ Ngân hàng CSXH Chi nhánh huyện Tiên Yên làm thủ tục giải ngân vốn vay cho người dân. Ảnh: Phương Thúy

 

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Yên giải ngân vốn vay cho hộ nghèo ở xã Đông Hải, huyện Tiên Yên. Ảnh Phương Thúy
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Yên giải ngân vốn vay cho hộ nghèo ở xã Đông Hải, huyện Tiên Yên. Ảnh: Phương Thúy

 

Cán bộ NHCSXH huyện Tiên Yên hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn tại UBND xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên. Ảnh Cao Quỳnh
Cán bộ NHCSXH huyện Tiên Yên hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn tại UBND xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên. Ảnh: Cao Quỳnh

 

.
.
.
.