Tổ hợp dự án Công viên Đại Dương - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ hợp dự án Công viên Đại Dương

;

 

Thi công tổ hợp dự án của Công viên Đại Dương. Ảnh Đỗ Phương
Thi công tổ hợp dự án của Công viên Đại Dương. Ảnh Đỗ Phương

 

Xây dựng vòng xoay Mặt trời. Ảnh Đỗ Phương
Xây dựng vòng xoay Mặt trời. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công các hạng mục của dự án Công viên Đại Dương. Ảnh Đỗ Phương
Thi công các hạng mục của dự án Công viên Đại Dương. Ảnh: Đỗ Phương

 

Tổ hợp dự án công viên Đại Dương được đầu tư xây dựng tại Bãi Cháy, TP Hạ Long. Ảnh Đỗ Phương
Tổ hợp dự án công viên Đại Dương được đầu tư xây dựng tại Bãi Cháy, TP Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

 

.
.
.
.