Công ty CP Song Hành (xã Tiền An, TX Quảng Yên) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty CP Song Hành (xã Tiền An, TX Quảng Yên)

;

 

Sản phẩm rau sạch của công ty được bày bán tại hội chợ OCOP Quảng Ninh
Sản phẩm rau sạch của Công ty được bày bán tại hội chợ OCOP Quảng Ninh.

 

Sơ chế rau sạch tại Công ty CP Song Hành
Sơ chế rau sạch tại Công ty CP Song Hành.

 

Nhân  viên  Công  ty  CP  Đầu  tư  Song  Hành  Quảng  Ninh chăm sóc cây cà chua
Nhân viên Công ty CP Đầu tư Song Hành Quảng Ninh chăm sóc cây cà chua.

 

Công nhân thu hoạch rau sạch trong khu trồng rau của Công ty
Công nhân thu hoạch rau sạch trong khu trồng rau của Công ty.

 

Công nhân đang chăm sóc rau sạch
Công nhân đang chăm sóc rau sạch.

Ảnh: Cao Quỳnh

.
.
.
.