Công ty CP Song Hành (xã Tiền An, TX Quảng Yên) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty CP Song Hành (xã Tiền An, TX Quảng Yên)

;

 

Vườn trồng rau sạch của Công ty CP Đầu tư Song Hành Quảng Ninh (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt
Vườn trồng rau sạch của Công ty CP Đầu tư Song Hành Quảng Ninh (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt

 

Chăm sóc rau sạch của Công ty CP Đầu tư Song Hành Quảng Ninh (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt
Chăm sóc rau sạch của Công ty CP Đầu tư Song Hành Quảng Ninh (12-2017). Ảnh: Thu Nguyệt

 

Sơ chế rau sạch tại Công ty CP Song Hành
Sơ chế rau sạch tại Công ty CP Song Hành. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Chăm sóc rau tại Công ty CP Song Hành (1-2018). Ảnh: Cao Quỳnh
Chăm sóc rau tại Công ty CP Song Hành (1-2018). Ảnh: Cao Quỳnh

 

Nhân  viên  Công  ty  CP  Đầu  tư  Song  Hành  Quảng  Ninh chăm sóc cây cà chua
Nhân viên Công ty CP Đầu tư Song Hành Quảng Ninh chăm sóc cây cà chua. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Công nhân thu hoạch rau sạch trong khu trồng rau của Công ty
Công nhân thu hoạch rau sạch trong khu trồng rau của Công ty CP Đầu tư Song Hành Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Công nhân đang chăm sóc rau sạch
Công nhân đang chăm sóc rau sạch Công ty CP Đầu tư Song Hành Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Sản phẩm rau sạch của công ty được bày bán tại hội chợ OCOP Quảng Ninh
Sản phẩm rau sạch của Công ty CP Đầu tư Song Hành Quảng Ninh được bày bán tại hội chợ OCOP Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh

 

.
.
.
.