Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuỷ sản Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thuỷ sản Quảng Ninh

;

 

Lấy mẫu hầu giám sát chất lượng. Ảnh Cao Quỳnh
Lấy mẫu hàu giám sát chất lượng. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Kiểm tra độ sinh trưởng của hầu. Ảnh Cao Quỳnh
Kiểm tra độ sinh trưởng của hàu. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Thu hoạch hầu. Ảnh Cao Quỳnh
Thu hoạch hàu. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Thu hoạch hầu. Ảnh Cao Quỳnh
Thu hoạch hàu. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Chế biến ruốc hầu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thủy sản Quảng Ninh. Cao Quỳnh
Chế biến ruốc hàu của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thủy sản Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Sơ chế tôm tại Công ty CP Thủy sản 2 Quảng Ninh. Ảnh Thùy Dương (Đài Quảng Yên)
Sơ chế tôm tại Công ty CP Thủy sản 2 Quảng Ninh. Ảnh: Thùy Dương (Đài Quảng Yên)

 

Tiệt trùng sản phẩm sau khi đóng gói. Ảnh Cao Quỳnh
Tiệt trùng sản phẩm sau khi đóng gói. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Sản phẩm của công ty được bầy bán tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh. Ảnh Cao Quỳnh
Sản phẩm của Công ty được bày bán tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh

Tên giao dịch: QUANG NINH SEAFOOD TRADING AND PRODUCTION COMPANY LIMITED.
Địa chỉ: Tổ 2, khu 4, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh.

.
.
.
.