Tổ hợp dự án Công viên Đại Dương - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ hợp dự án Công viên Đại Dương

;

 

Công viên Đại Dương. Ảnh: Hùng Sơn
Công viên Đại Dương. Ảnh: Hùng Sơn

 

Thi công tổ hợp dự án của Công viên Đại Dương. Ảnh Đỗ Phương
Thi công tổ hợp dự án của Công viên Đại Dương. Ảnh: Đỗ Phương

 

Xây dựng vòng xoay Mặt trời. Ảnh Đỗ Phương
Xây dựng vòng xoay Mặt trời. Ảnh: Đỗ Phương

 

Xây dựng cáp treo thuộc Tổ hợp dự án Công viên Đại Dương. Ảnh: Dương Phượng Đại
Xây dựng cáp treo thuộc Tổ hợp dự án Công viên Đại Dương. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

Thi công các hạng mục của dự án Công viên Đại Dương. Ảnh Đỗ Phương
Thi công các hạng mục của dự án Công viên Đại Dương. Ảnh: Đỗ Phương

 

Tổ hợp dự án công viên Đại Dương được đầu tư xây dựng tại Bãi Cháy, TP Hạ Long. Ảnh Đỗ Phương
Tổ hợp dự án công viên Đại Dương được đầu tư xây dựng tại Bãi Cháy, TP Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai (5-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai (5-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai (5-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai (5-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai (5-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai (5-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

.
.
.
.